Gelders Ondergrond Overleg

Het Gelders Ondergrond Overleg (GOO) is een open netwerkorganisatie van Gelderse gemeenten, omgevingsdiensten, waterschappen en de provincie. We spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling en het delen van kennis over bodem en ondergrond binnen Gelderland. Dat doen we onder andere door het organiseren en faciliteren van kennis- en netwerkbijeenkomsten en het ontsluiten van subsidies. Daarnaast werkt het GOO samen in groepen aan thema’s als: verbetering bodemkwaliteit, (grond)watersystemen en klimaatverandering, energietransitie, bodemdiversiteit en de Omgevingswet.

Samenwerking

Het Gelders Ondergrond Overleg is een open netwerkorganisatie. Samenwerken staat hierin centraal, want samen weten we meer. Daardoor ontwikkelen en delen we kennis. Voor diverse partijen spelen we een belangrijke rol in de afstemming over onderwerpen op het gebied van bodem en ondergrond in brede zin.
Ook krijgen we steeds meer een adviserende rol bij thema’s zoals PFAS en lood in de bodem. Hiervoor voert het GOO, in gezamenlijkheid, projecten uit. Daarvoor regelen we, met de samenwerkingspartners, financiële dekking.

Meerjarenprogramma GOO 2019 – 2022

Het GOO staat voor samen werken aan maatschappelijke opgaven waarin bodem, grondwater en ondergrond een rol spelen. Het GOO-netwerk staat open voor alle bodem- en ondergronddeskundigen binnen en buiten Gelderland. Dat geldt ook voor deskundigen uit andere vakgebieden die een raakvlak hebben met bodem en ondergrond. Zoals grondwaterbeheer, stadsontwikkeling, natuur, landbouw en duurzame energie.

Kennisspecials

Het ontwikkelen en delen van kennis doen we ook door het organiseren van kennisspecials.
Deelname is kosteloos. Wel verwachten we inhoudelijke inbreng. Actieve deelname aan een special levert voor alle deelnemers het meeste op. Interesse?

Contact Gelders Ondergrond Overleg

Meer weten over het Gelders Ondergrond Overleg? Neem gerust contact met ons op!

goo@gelderland.nl

Nieuws

Terugkijken: webcollege energietransitie en de Omgevingswet

In dit webcollege wordt de link tussen de doelen uit het Klimaatakkoord en de instrumenten van de Omgevingswet uitgelegd. Ook de rol van de Regionale Energiestrategieën (RES’en) komt aan bod. Hoe komen de doelen uit het….

Project ‘Samen de diepte in’ creëert bodembewustzijn bij lokale overheden

Het project ‘Samen de diepte in’ heeft de afgelopen 2 jaar lokale overheden in een aantal regio’s voorbereid op de nieuwe manier van werken met bodem en ondergrond in de Omgevingswet. Hoe ging dat en….