Gelders Ondergrond Overleg

Het Gelders Ondergrond Overleg (GOO) is een open netwerknetwerkorganisatie van Gelderse gemeenten, omgevingsdiensten, waterschappen en de provincie. We spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling en het delen van kennis over bodem en ondergrond binnen Gelderland. Dat doen we onder andere door het organiseren en faciliteren van kennis- en netwerkbijeenkomsten en het ontsluiten van subsidies. Daarnaast werkt het GOO samen in groepen aan thema’s als: verbetering bodemkwaliteit, (grond)watersystemen en klimaatverandering, energietransitie, bodemdiversiteit en de Omgevingswet.

Samenwerking

Het Gelders Ondergrond Overleg is een open netwerkorganisatie. Samenwerken staat hierin centraal, want samen weten we meer. Daardoor ontwikkelen en delen we kennis. Voor diverse partijen spelen we een belangrijke rol in de afstemming over onderwerpen op het gebied van bodem en ondergrond in brede zin.
Ook krijgen we steeds meer een adviserende rol bij thema’s zoals PFAS en lood in de bodem. Hiervoor voert het GOO, in gezamenlijkheid, projecten uit. Daarvoor regelen we, met de samenwerkingspartners, financiële dekking.

Meerjarenprogramma GOO 2019 – 2022

Het GOO staat voor samen werken aan maatschappelijke opgaven waarin bodem, grondwater en ondergrond een rol spelen. Het GOO-netwerk staat open voor alle bodem- en ondergronddeskundigen binnen en buiten Gelderland. Dat geldt ook voor deskundigen uit andere vakgebieden die een raakvlak hebben met bodem en ondergrond. Zoals grondwaterbeheer, stadsontwikkeling, natuur, landbouw en duurzame energie.

Kennisspecials

Het ontwikkelen en delen van kennis doen we ook door het organiseren van kennisspecials.
Deelname is kosteloos. Wel verwachten we inhoudelijke inbreng. Actieve deelname aan een special levert voor alle deelnemers het meeste op. Interesse?

Contact Gelders Ondergrond Overleg

Meer weten over het Gelders Ondergrond Overleg? Neem gerust contact met ons op!

goo@gelderland.nl

Nieuws

Follow UP Festival ‘Samenwerking geeft veerkracht aan de bodem’ op 25 november 2020

Het UP ondersteunt de uitvoering van het Convenant Bodem en Ondergrond 2016 -2020 (tussen rijk en decentrale overheden), het Convenant Bodem en Bedrijfsleven (tussen rijk en bedrijfsleven) en de Structuurvisie Ondergrond. Het samenwerkingsverband zorgt ervoor….

De sprong naar integraal werken

Wat zijn jouw persoonlijke drijfveren in jouw werk? Waar krijg jij energie van? En hoe kan jij die passie inzetten in de samenwerking met anderen – en dan niet alleen je eigen directe gespecialiseerde collega’s,….