Gelders Ondergrond Overleg

Het Gelders Ondergrond Overleg (GOO) is een open netwerknetwerkorganisatie van Gelderse gemeenten, omgevingsdiensten, waterschappen en de provincie. We spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling en het delen van kennis over bodem en ondergrond binnen Gelderland. Dat doen we onder andere door het organiseren en faciliteren van kennis- en netwerkbijeenkomsten en het ontsluiten van subsidies. Daarnaast werkt het GOO samen in groepen aan thema’s als: verbetering bodemkwaliteit, (grond)watersystemen en klimaatverandering, energietransitie, bodemdiversiteit en de Omgevingswet.

Samenwerking

Het Gelders Ondergrond Overleg is een open netwerkorganisatie. Samenwerken staat hierin centraal, want samen weten we meer. Daardoor ontwikkelen en delen we kennis. Voor diverse partijen spelen we een belangrijke rol in de afstemming over onderwerpen op het gebied van bodem en ondergrond in brede zin.
Ook krijgen we steeds meer een adviserende rol bij thema’s zoals PFAS en lood in de bodem. Hiervoor voert het GOO, in gezamenlijkheid, projecten uit. Daarvoor regelen we, met de samenwerkingspartners, financiële dekking.

Meerjarenprogramma GOO 2019 – 2022

Het GOO staat voor samen werken aan maatschappelijke opgaven waarin bodem, grondwater en ondergrond een rol spelen. Het GOO-netwerk staat open voor alle bodem- en ondergronddeskundigen binnen en buiten Gelderland. Dat geldt ook voor deskundigen uit andere vakgebieden die een raakvlak hebben met bodem en ondergrond. Zoals grondwaterbeheer, stadsontwikkeling, natuur, landbouw en duurzame energie.

Kennisspecials

Het ontwikkelen en delen van kennis doen we ook door het organiseren van kennisspecials.
Deelname is kosteloos. Wel verwachten we inhoudelijke inbreng. Actieve deelname aan een special levert voor alle deelnemers het meeste op. Interesse?

Contact Gelders Ondergrond Overleg

Meer weten over het Gelders Ondergrond Overleg? Neem gerust contact met ons op!

goo@gelderland.nl

Nieuws

Nieuwsbrief mei 2020

In de deze nieuwsbrief lees je het laatste nieuws over de kwartiermakers van de themagroepen ‘Bodem uitvoering en beleid’ en ‘Energietransitie’. Zij zijn actief bezig met het vormen van de groepen. Ook lees je in….

VONDST

Betere oplossingen vinden door het natuurlijk systeem – water, natuur en bodem – als uitgangspunt te hanteren. Dat beoogt de manier van denken van VONDST. VONDST staat voor Verleden als Onderleggen voor een Duurzame Systeemgerichte….