GOO

Kennisspecials

10 februari: GOO-kennisspecial ‘Ondergrond InZicht’

4 januari 2021

Op woensdag 10 februari (14 – 16 uur) organiseert het GOO een kennisspecial over het programma ‘Ondergrond InZicht’. Om de bodem en ondergrond goed mee te nemen in de afweging van opgaven en ruimtelijke plannen,….

28 januari: GOO-kennisspecial Grondwaterkwaliteit

4 januari 2021

Tijdens de online GOO-kennisspecial over Grondwaterkwaliteit op donderdag 28 januari  (13 – 15 uur) staat de volgende vraag centraal: ‘Bron-aanpak met het oog op de KRW-doelen voor grondwaterkwaliteit; hoe gaan we dat vormgeven onder de….

Follow UP Festival ‘Samenwerking geeft veerkracht aan de bodem’ op 25 november 2020

5 oktober 2020

Het UP ondersteunt de uitvoering van het Convenant Bodem en Ondergrond 2016 -2020 (tussen rijk en decentrale overheden), het Convenant Bodem en Bedrijfsleven (tussen rijk en bedrijfsleven) en de Structuurvisie Ondergrond. Het samenwerkingsverband zorgt ervoor….

14 oktober online special Omgevingswet

8 september 2020

De online special over de Omgevingswet op woensdagmiddag 30 september is verplaatst naar woensdagmiddag 14 oktober.  De bijeenkomst is bedoeld voor voor alle GOO-leden en de omgevingswettrekkers binnen gemeenten en omgevingsdiensten en andere belanghebbenden. Er….

Webinar terugkijken?

3 juli 2020

Op donderdag 4 juni presenteerden we samen met IF Technology een webinar over de uitkomsten van de bureaustudie naar de geschiktheid van de ongegrond geothermie en hoge temperatuuropslag in de regio Oost Gelderland.  Dit webinar….

GOO-webinar Geothermie – 4 juni 2020

27 mei 2020

Via GOO@gelderland.nl kun je je aanmelden voor een webinar over geothermie op 4 juni (tussen 14 en 16 uur). Het webinar gaat over de uitkomsten van de bureaustudie naar de geschiktheid van de ongegrond geothermie….

Kennisspecial

30 maart 2020

Kennisspecials en GOO-bijeenkomsten zijn ideale momenten om je kennis te verrijken, te delen en om te netwerken. En ook om de mogelijkheden te verkennen om gezamenlijk in bodemprojecten op te trekken. Door de coronacrisis gaan….