GOO

Nieuwsberichten

Terugkijken: webcollege energietransitie en de Omgevingswet

12 januari 2021

In dit webcollege wordt de link tussen de doelen uit het Klimaatakkoord en de instrumenten van de Omgevingswet uitgelegd. Ook de rol van de Regionale Energiestrategieën (RES’en) komt aan bod. Hoe komen de doelen uit het….

Project ‘Samen de diepte in’ creëert bodembewustzijn bij lokale overheden

11 januari 2021

Het project ‘Samen de diepte in’ heeft de afgelopen 2 jaar lokale overheden in een aantal regio’s voorbereid op de nieuwe manier van werken met bodem en ondergrond in de Omgevingswet. Hoe ging dat en….

Tijdelijke coördinator GOO: Annelies de Graaf

6 januari 2021

Annelies de Graaf neemt de aankomende maanden de rol van coördinator / voorzitter van het GOO op zich.  Annelies is zelfstandig adviseur op het gebied van water en bodem. In haar werk is zij actief….

10 februari: GOO-kennisspecial ‘Ondergrond InZicht’

4 januari 2021

Op woensdag 10 februari (14 – 16 uur) organiseert het GOO een kennisspecial over het programma ‘Ondergrond InZicht’. Om de bodem en ondergrond goed mee te nemen in de afweging van opgaven en ruimtelijke plannen,….

28 januari: GOO-kennisspecial Grondwaterkwaliteit

4 januari 2021

Tijdens de online GOO-kennisspecial over Grondwaterkwaliteit op donderdag 28 januari  (13 – 15 uur) staat de volgende vraag centraal: ‘Bron-aanpak met het oog op de KRW-doelen voor grondwaterkwaliteit; hoe gaan we dat vormgeven onder de….

Laatste GOO nieuwsbrief van 2020

15 december 2020

In de laatste GOO nieuwsbrief van dit jaar staan we natuurlijk stil bij het vertrek van Ron Nap, netwerkcoördinator en voorzitter van het GOO. Je leest  in de nieuwsbrief ook over onder meer SPRONG, de….

Nieuwsbrief special over de Omgevingswet

10 november 2020

In deze nieuwsbrief blikken we terug op de GOO kennisspecial op de Omgevingswet op 14 oktober. We kijken ook vooruit: wat mag je de aankomende periode van het GOO op het gebied van de Omgevingswet….

Wij zoeken een thematrekker ‘Bodem uitvoering en beleid’!

9 november 2020

Het Gelders Ondergrond Overleg (GOO) is een Gelderse netwerkorganisatie. Wij werken aan diverse maatschappelijke opgaven rondom de bodem zoals klimaatadaptatie, (nieuwe) verontreinigingen, landbouw, grondwater, energietransitie en de Omgevingswet. Deze opgaven zijn via themagroepen belegd en….

Online bijeenkomst ‘Afbouw IBC’

2 november 2020

Op vrijdag 6 november (9.30 uur – 12 uur) is ‘Afbouw IBC’ het thema van een online bijeenkomst van BBF (in samenwerking met Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond en CoP Afbouw IBC). Aanmelden kan nog!

Follow UP Festival ‘Samenwerking geeft veerkracht aan de bodem’ op 25 november 2020

5 oktober 2020

Het UP ondersteunt de uitvoering van het Convenant Bodem en Ondergrond 2016 -2020 (tussen rijk en decentrale overheden), het Convenant Bodem en Bedrijfsleven (tussen rijk en bedrijfsleven) en de Structuurvisie Ondergrond. Het samenwerkingsverband zorgt ervoor….