GOO

10 februari: GOO-kennisspecial ‘Ondergrond InZicht’

10 februari: GOO-kennisspecial ‘Ondergrond InZicht’

Op woensdag 10 februari (14 – 16 uur) organiseert het GOO een kennisspecial over het programma ‘Ondergrond InZicht’. Om de bodem en ondergrond goed mee te nemen in de afweging van opgaven en ruimtelijke plannen, is het belangrijk om data en informatie over de bodem en ondergrond goed op orde te hebben en goed te ontsluiten.  Maar welke informatie heb je dan nodig, en in welke vorm? In het programma ‘Ondergrond InZicht’ wordt aan dit onderwerp gewerkt. Dit programma is in oktober 2020 gestart door Deltares en de initiatiefnemers van het project Samen de diepte in (Tauw, Royal HaskoningDHV en Witteveen+Bos).

Ondersteuning bij werkzaamheden Omgevingswet
Het programma omvat de samenwerking aan instrumenten om de ondergrond te visualiseren, met als doel de werkzaamheden rondom de Omgevingswet en de publieke taken rond dit thema te ondersteunen. Dat kan gaan van de grotere bewustwording bij bestuurders/burgers tot het beter inplannen van functies in de ondergrond en het kennen van effecten daarbij.

Aan de slag: uitwerken in openbaar bruikbare instrumenten
Doel van het programma is om uit te wisselen wat er (mogelijk) is en daarnaast worden er ook daadwerkelijk stappen gezet om een aantal vragen die spelen bij de deelnemers bij de kop te pakken en uit te werken naar (openbaar bruikbare) instrumenten. Ook wordt er een aantal pilots uitgevoerd waar de instrumenten verder toegepast/uitgewerkt worden voor specifieke locaties of vragen.

Aandacht voor Gelderse visualisaties
In de kennisspecial ‘De Ondergrond InZicht’ op woensdag 10 februari lichten we het programma nader toe. Ook worden er tussenresultaten gepresenteerd. Daarnaast is er aandacht voor een aantal Gelderse voorbeelden van visualisaties, zoals de Digitale Stadsatlas Culemborg.

Aanmelden
Wil je bij deze online special op woensdag 10 februari tussen 14 en 16 uur aanwezig zijn? Meld je dan aan door een e-mail te sturen naar GOO@gelderland.nl.