GOO

Aanvullende Strategische Voorraden Drinkwater (ASV)

Aanvullende Strategische Voorraden Drinkwater (ASV)

Om op de middellange termijn (2040) te voorzien in voldoende en veilig drinkwater zoekt de provincie ASV grondwater. Een grote bevolkingsgroei, economische groei, klimaatverandering en het steeds intensiever gebruik van de bodem zijn redenen om grondwater te reserveren. Op 19 mei 2020 stelden Gedeputeerde Staten de kadernotitie met de alternatieven vast en stuurden ze deze ter informatie aan Provinciale Staten. Daarmee is nog geen besluit genomen! In de periode juni tot en met december 2020 doet de provincie Gelderland verder onderzoek voor het Milieueffectrapport (MER).

Wil jij hier meer over weten? De provincie Gelderland organiseert een informatiemarkt op 30 juni 2020 waarbij je in gesprek gaat met betrokken hydrologen en beleidsadviseurs van provincie Gelderland. Aanmelden voor deze kan sessie kan hier.