GOO

De sprong naar integraal werken

De sprong naar integraal werken

Wat zijn jouw persoonlijke drijfveren in jouw werk? Waar krijg jij energie van? En hoe kan jij die passie inzetten in de samenwerking met anderen – en dan niet alleen je eigen directe gespecialiseerde collega’s, maar ook die deskundigen waarmee je steeds meer te maken krijgt, nu de Omgevingswet nadert? SPRONG zoekt naar goede voorbeelden.

Regionale bijeenkomsten
Na de inventarisatie afgelopen zomermaanden volgen dit najaar vier regionale bijeenkomsten. Ook weer met een mix aan deelnemers, zoals gemeenten, adviseurs, aannemers en onderwijskundigen. Rond actuele thema’s worden zijn ondersteund bij vragen als: ‘Hoe kun jij je verbinden aan andere expertises, hoe profileer jij jouw kennis daartoe?’ Wie belangstelling heeft en aan een van de komende bijeenkomsten wil deelnemen, kan zich wenden tot Bowine Wijffels, e-mail bowine@netwerkenco.nl.

Om kennis te nemen van de eerste gevoerde gespreksrondes: klik hier.

De eerste resultaten van dit proces worden op het 25 november tijdens het Festival Follow UP gepresenteerd.

Het volledige nieuwsbericht over SPRONG lees je hier!