GOO

Follow UP Festival ‘Samenwerking geeft veerkracht aan de bodem’ op 25 november 2020

Follow UP Festival ‘Samenwerking geeft veerkracht aan de bodem’ op 25 november 2020

Het UP ondersteunt de uitvoering van het Convenant Bodem en Ondergrond 2016 -2020 (tussen rijk en decentrale overheden), het Convenant Bodem en Bedrijfsleven (tussen rijk en bedrijfsleven) en de Structuurvisie Ondergrond. Het samenwerkingsverband zorgt ervoor dat de saneringsoperatie van de Nederlandse bodem en ondergrond succesvol verloopt en het stimuleert en ondersteunt de transitie naar duurzaam beheer en gebruik van bodem en ondergrond. Dit gebeurt onder meer door sterk in te zetten op kennis- en innovatieontwikkeling, zodat er een duurzame verbinding gaat ontstaan tussen de netwerken rond bodem en ondergrond en de actuele maatschappelijke opgaves, zoals energietransitie, klimaatadaptatie en een circulaire economie.

Samenwerking en over de eigen grenzen heen kijken is hierbij essentieel. Door samenwerking krijgen de bodem en ondergrond letterlijk, maar vooral ook figuurlijk de veerkracht die nodig is.

Tijdens het festival staat gezamenlijke verdieping centraal over de ruim 300 gezamenlijk ontwikkelde producten en tools, praktijkervaringen en vele ontstane verbindingen met netwerken rond de maatschappelijke opgaven.

Meer weten over het festival en aanmelden? Klik dan hier.