GOO

GOO-webinar Geothermie – 4 juni 2020

GOO-webinar Geothermie – 4 juni 2020

Via GOO@gelderland.nl kun je je aanmelden voor een webinar over geothermie op 4 juni (tussen 14 en 16 uur). Het webinar gaat over de uitkomsten van de bureaustudie naar de geschiktheid van de ongegrond geothermie en hoge temperatuuropslag in de regio Oost Gelderland.

We zien dat in de regio RES-en en warmtevisies worden gemaakt. De ondergrond kan daarbij een belangrijke rol spelen: voor het winnen van aardwarmte (geothermie) en het opslaan van warmte in het seizoen (hoge temperatuuropslag) moet de bodem geschikt zijn. Maar is dat ook zo ? En wat betekent dit voor onze keuzes? Vooral voor de papier industrie regio Eerbeek – Loenen was dit een vraagstuk wat om een antwoord vroeg. Ook in de Achterhoek was nog niet zo veel bekend over de geschiktheid. Wel lag er een groot stuk seismisch onderzoek uit de jaren ’90 uit de koolwaterstoffen sector: de survey Bronckhorst.

IF Technology heeft de survey en nog meer gegevens uit boorputten grondig doorgelicht en voor ons een duidelijke rapportage en kaartmateriaal gemaakt. Wil je dus meer weten over de uitkomsten: kunnen we wat met aardwarmte? En kunnen we al wat verwachten van ultradiepe geothermie? Is er hoge temperatuur opslag mogelijk?

Ook geïnteresseerd? Aanmelden kan tot en met woensdag 3 juni via GOO@gelderland.nl