GOO

Handvat lokaal beleid lood

Handvat lokaal beleid lood

Naar aanleiding van het advies van de GGD over de effecten op de gezondheid van lood in de bodem (d.d. 29 januari 2016) heeft lood in de bodem extra aandacht gekregen. Zo is door het GOO, in samenwerking met de GGD, de folder ‘Lood in de bodem’ opgesteld met daarin gebruiksbeperkingen om risico’s als gevolg van loodhoudende grond te vermijden. Eind februari is een handvat voor lokaal beleid lood opgeleverd door het Gelders Ondergrond Overleg. Dit handvat is gedeeld met alle leden van het GOO en met alle gemeentelijke colleges in Gelderland. Op 20 mei 2020 organiseert het GOO een online informatiesessie over ‘Lood in de bodem’. Meer informatie? peter.bouter@arnhem.nl