GOO

Jaarrapportage ‘Kwaliteitsverklaringen met blijvende waarde’ (SIKB)

Jaarrapportage ‘Kwaliteitsverklaringen met blijvende waarde’ (SIKB)

BRL BRL-K903, de beoordelingsrichtlijn voor het procescertificaat voor de Regeling Erkenning Installateurs Tankinstallaties (REIT), is een belangrijk instrument voor het beschermen van de bodem tegen bijvoorbeeld lekkages van vloeistoffen uit tanks, met als gevolg bodemverontreiniging. Gelet op de bevindingen en daarmee samenhangende toelichtingen is het CCvD Tankinstallaties van oordeel dat het stelsel van kwaliteitsborging, met BRL-K903/08 goed functioneert. De volledige jaarrapportage lees je hier.