GOO

Kamervragen over implementatie Omgevingswet

Kamervragen over implementatie Omgevingswet

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft antwoord gegeven op schriftelijke vragen van de Eerste en Tweede Kamer over de implementatie van de Omgevingswet.

In de beantwoording van de Kamervragen staat onder meer hoe de minister stuurt op de nog te zetten stappen tot de beoogde inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet, 1 januari 2022. Het aansluiten op, vullen van en leren werken met het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) is hierbij belangrijk.