GOO

Nieuwsbrief Energietransitie deel II

Nieuwsbrief Energietransitie deel II

In vervolg op de eerste nieuwsbrief Energietransitie lees je hier deel II. Hierin vertellen we meer over drukte van de leidingen in de straat en hoge temperatuur opslag in de bodem. Er staat ook een artikel in over de verwachte toenemende volumes aan opslagwarmte door toepassing van aquathermie. Daarnaast komen in deze nieuwsbrief ook de onderwerpen RES en WarmingUP aan bod.

Trekker van de GOO themagroep Energietransitie is Anne ten Brummelhuis. Anne is bereikbaar via anne.tenbrummelhuis@ovij.nl

Mail voor overige vragen naar GOO@gelderland.nl