GOO

Nieuwsbrief juli 2020

Nieuwsbrief juli 2020

In deze GOO nieuwsbrief – de laatste voor de zomerperiode aanbreekt – lees je nieuws van de themagroepen ‘Bodem uitvoering en beleid’ en ‘Energietransitie’. Ook van de themagroep ‘Grondwatersystemen & klimaatadaptatie’ lees je een bericht. Dat gaat over
het Regionaal Waterprogramma. Ook interessant om te lezen: een nieuwe manier van denken over waterbeheer.
Wist je trouwens dat er subsidiegelden beschikbaar zijn voor de aanpak van droogte?
Een greep uit de GOO-sessies in het najaar: netwerk ontmoeting GOO en Omgevingswet, warmtetransitie en bodem in verbinding met RES en Basisregistratie ondergrond en bodeminformatiebeheer.

Veel leesplezier!