GOO

Project ‘Samen de diepte in’ creëert bodembewustzijn bij lokale overheden

Project ‘Samen de diepte in’ creëert bodembewustzijn bij lokale overheden

Het project ‘Samen de diepte in’ heeft de afgelopen 2 jaar lokale overheden in een aantal regio’s voorbereid op de nieuwe manier van werken met bodem en ondergrond in de Omgevingswet. Hoe ging dat en wat is er bereikt? Ter gelegenheid van de afronding van het project Samen de diepte in vroeg Nieuws in Perspectief naar de ervaringen van de adviseurs van het kernteam en een aantal deelnemers in de regio. Op de website van Bodemplus lees je het volledige artikel.

Achtergrondinformatie bij het project
Het project Samen de diepte in is gefinancierd door het Uitvoeringsprogramma Convenant Bodem en Ondergrond. Het is een breed initiatief van ruim 20 overheden en 3 ingenieursbureaus. Het doel is om decentrale overheden te bewegen om aan de slag te gaan met een meer integrale aanpak van bodem en ondergrond. Daarbij staat de relatie van het bodemwerkveld met ruimtelijke ordening en bestuurlijke besluitvorming centraal. De adviseurs van het project keken samen met overheden in 6 regio’s waar de knelpunten en kansen liggen.