GOO

Tijdelijke coördinator GOO: Annelies de Graaf

Tijdelijke coördinator GOO: Annelies de Graaf

Annelies de Graaf neemt de aankomende maanden de rol van coördinator / voorzitter van het GOO op zich.  Annelies is zelfstandig adviseur op het gebied van water en bodem. In haar werk is zij actief met het opstellen van programma’s, beleid en regelgeving, en met kennisontwikkeling en kennisoverdracht. Vaak voor samenwerkingsverbanden van overheden of van overheden en bedrijfsleven.

Annelies kent het GOO. Zij heeft voor onder meer het proces voor het opstellen van het GOO Meerjarenprogramma 2019-2022 begeleid en ze verzorgt af en toe een workshop voor het GOO.

Annelies over het GOO: “In mijn werk zie ik heel wat regio’s, maar zo’n actief en breed opgezet samenwerkingsverband als het GOO ken ik op dit moment niet. Dit is iets om te koesteren! Ik voel me vereerd om tijdelijk de rol van coördinator van het Gelders Ondergrond Overleg te mogen invullen. Vanuit die rol hoop ik een steentje bij te dragen aan een vliegende doorstart van het GOO in 2021 in de periode tussen het vertrek van Ron Nap en de aanstelling van de nieuwe coördinator.“