GOO

VONDST

VONDST

Betere oplossingen vinden door het natuurlijk systeem – water, natuur en bodem – als uitgangspunt te hanteren. Dat beoogt de manier van denken van VONDST. VONDST staat voor Verleden als Onderleggen voor een Duurzame Systeemgerichte Toekomstplanning.

Provincie Gelderland heeft een bijdrage ontvangen om hiermee aan de slag te gaan. Het gaat om de volgende Gelderse projecten, waarbij het GOO ook actief betrokken is:

  • Stadsgenese Nijmegen
  • Kazerneterrein Schaarsbergen
  • Landgoederenzone Baakse Beek
  • Binnenstad Zutphen
  • Stadsgenese Culemborg
  • RAS Rivierenland

VONDST is ontstaan vanuit de zogenoemde Erfgoed Deal. Daarmee wil men erfgoed onderdeel laten zijn bij discussies over de actuele maatschappelijke thema’s.
Samen met een aantal andere provincies heeft provincie Gelderland een redeneerwijze bedacht waarbij erfgoed onderdeel wordt van het natuurlijk systeem.