GOO

Webinar: De natuurinclusieve stad: voorbeelden uit de praktijk en de relatie met de Omgevingswet

Webinar: De natuurinclusieve stad: voorbeelden uit de praktijk en de relatie met de Omgevingswet

Op 9 februari organiseert Aan de slag met de Omgevingswet het webinar “De natuurinclusieve stad: voorbeelden uit de praktijk en de relatie met de Omgevingswet.” 

De Omgevingswet stelt gezondheid en een goede omgevingskwaliteit centraal. Ook de intrinsieke waarde van dier- en plantensoorten valt hieronder. De Omgevingswet biedt nieuwe mogelijkheden om de uitdagingen in de leefomgeving aan te gaan. Op het gebied van versterking en behoud van biodiversiteit bestaan al veel mooie initiatieven. Deze staan in dit ADS webinar op 9 februari van 14.00 – 15.30 uur centraal. 

(Bron: www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl)