GOO

Webinar terugkijken?

Webinar terugkijken?

Op donderdag 4 juni presenteerden we samen met IF Technology een webinar over de uitkomsten van de bureaustudie naar de geschiktheid van de ongegrond geothermie en hoge temperatuuropslag in de regio Oost Gelderland.  Dit webinar kan je tot 10 juli 2020 terugkijken via deze link:

Webinar Geothermie Oost-Gelderland

Wachtwoord: geothermie

Het webinar was goed bezocht: Er waren op het hoogtepunt ongeveer 20 deelnemers. Hoewel we jullie niet hebben kunnen zien was er veel interactie via de chatfunctie. Volgens mij hebben we de meeste vragen wel in ons verhaal mee genomen. Als dat niet zo is, dan kan je voor 15 juli je vraag nog even aan c.nikkels@gelderland.nl sturen.

Achtergrond
We zien dat in de regio RES-en en warmtevisies worden gemaakt. De ondergrond kan daarbij een belangrijke rol spelen: voor het winnen van aardwarmte (geothermie) en het opslaan van warmte in het seizoen (hoge temperatuuropslag) moet de bodem geschikt zijn. Maar is dat ook zo? En wat betekent dit voor onze keuzes? Vooral voor de papier industrie regio Eerbeek – Loenen was dit een vraagstuk wat om een antwoord vroeg. Ook in de Achterhoek was nog niet zo veel bekend over de geschiktheid. Wel lag er een groot stuk seismisch onderzoek uit de jaren ’90 uit de koolwaterstoffen sector: de survey Bronckhorst.

IF Technology heeft de survey en nog meer gegevens uit boorputten grondig doorgelicht en voor ons een duidelijke rapportage en kaartmateriaal gemaakt.

Wil je dus meer weten over de uitkomsten: kunnen we wat met aardwarmte? En kunnen we al wat verwachten van ultradiepe geothermie ? Is er hoge temperatuur opslag mogelijk? En wat kan er specifiek rond Eerbeek-Loenen ?

Rapport en kaartmateriaal
Het rapport is hier beschikbaar. Wil je de GIS bestanden ontvangen? Stuur dan een mail naar GOO@gelderland.nl