Over ons

Over ons

Het Gelders Ondergrond Overleg (GOO) is een netwerkorganisatie van Gelderse gemeenten, omgevingsdiensten, waterschappen en provincie. We spelen een belangrijke rol in de afstemming en kennisdeling over onderwerpen die raken aan bodem en ondergrond in brede zin.

In Gelderland werken veel bodemexperts al lange tijd intensief en vrijwillig samen in het GOO. Op een groot aantal thema’s deelt en verspreidt het GOO kennis. Er is een stuurgroep die twee maal per jaar bij elkaar komt voor het bespreken van de voortgang van het meerjarenprogramma GOO 2019-2022 en actuele bodemthema’s. De stuurgroep bestaat uit:

  • Jan van der Meer, gedeputeerde provincie Gelderland
  • Carol van Eert, burgemeester gemeente Rheden
  • Paul Hofman, wethouder gemeente Bronckhorst

Ook voeren we projecten uit, waarvoor we zelf financiële dekking regelen. De laatste jaren zien we een verschuiving van aandacht voor bodemkwaliteit (saneringen) naar brede maatschappelijk opgaven. Zoals klimaatadaptatie, de rol van bodemenergie in de warmtetransitie en landbouw in relatie tot natuur en landschap.

Aan het woord

Ron Nap, netwerk coördinator
Gelders Ondergrond Overleg

Ron is de spin in het web voor het GOO: “Ik werk veel samen met interne en externe partijen. Ik leg verbindingen. Samenwerken is belangrijk. Samen weten we meer. We hebben een belangrijke signaalfunctie. Niet alleen waarnemen, maar ook het bespreekbaar maken van bodemopgaven en tot actie overgaan. Alles met het doel om samen bij te dragen aan een gezonde en vitale Gelderse bodem. Het is mooi om te zien dat het Gelders Ondergrond Overleg steeds meer een plek krijgt. Niet alleen als facilitator van kennisontwikkeling, maar ook als sparringpartner en adviseur. Door nauwe samenwerking en veel inzet hebben we al veel met elkaar bereikt.”

Bekijk hier de eerste vlog van Ron Nap

Contactformulier

Heb je vragen over het GOO? Wil je de GOO nieuwsbrief en andere informatieve mails automatisch ontvangen (of juist niet meer)? Vul dan onderstaand contactformulier in. Je ontvangt zo snel mogelijk een reactie van ons.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Privacyverklaring

De webpagina over het Gelders Ondergrond Overleg (GOO) is onderdeel van de website www.gelderseomgevingsdiensten.nl. Het beheer van deze website is belegd bij Omgevingsdienst Veluwe IJssel (OVIJ). Voor de webpagina over het Gelders Ondergrond Overleg (GOO) is de privacyverklaring van Omgevingsdienst Veluwe IJssel van kracht. OVIJ werkt volgens de privacywetgeving vastgelegd in de AVG. Lees meer over hoe wij omgaan met persoonsgegevens in de Privacyverklaring Omgevingsdienst Veluwe IJssel 17 april 2020.