GOO

Themagroep 1 – Bodem uitvoering en beleid

De themagroep ‘Bodem uitvoering en beleid’ werkt aan ‘klassieke’ bodemtaken (bodemverontreiniging, saneringen en grondverzet) en bereidt zich voor op de toekomst (Omgevingswet (Bodembeheer van de toekomst). Daarnaast laten we ons informeren door de andere themagroepen op het gebied van o.a. bodemenergie, Omgevingswetbeleid en grondwater.

Kwartiermaker: Saskia van Miltenburg (Omgevingsdienst Regio Arnhem)
Mailadres: saskia.van.miltenburg@odra.nl

Deelnemen aan deze themagroep of vragen? Stuur dan een bericht naar GOO@gelderland.nl