GOO

Themagroep 2 – Grondwatersystemen & klimaatadaptatie

Het veranderende klimaat zorgt voor een toenemende druk op de bodem. De bodemgesteldheid speelt een cruciale rol in de opname en afvoer van water. Het beheer van de grondwaterkwaliteit is hierdoor onmisbaar. Daarnaast heeft nieuwe wet- en regelgeving een effect op de huidige taken en bevoegdheden van overheden. In het kader van deze thema’s wordt de agenda van de themagroep grondwatersystemen en klimaatverandering gevormd. Onderwerpen als de Omgevingswet, DNA van de stad, de effecten van de Kaderrichtlijn Water, de pilot monitoring van klimaat adaptieve maatregelen en de effecten in Gelderland vormen belangrijke onderwerpen in deze themagroep.

Thematrekker: Ron Nap (gemeente Apeldoorn)
Mailadres: r.nap@apeldoorn.nl

Deelnemen aan deze themagroep of vragen? Stuur dan een bericht naar GOO@gelderland.nl