GOO

Themagroep 4 – Bodembiodiversiteit, landbouw, natuur en bebouwd gebied

Activiteiten in de landbouw hebben effect op de vitaliteit van de bodem. Het verbeteren van landbouwbodems draagt bij aan een verbeterde bodembiodiversiteit. Onderwerpen als verrijkende landbouw, circulaire economie, gezond voedsel en de samenwerking met agrariërs vormen onderwerpen op de agenda. Welke rol moeten we als overheden oppakken in de transitie in de landbouw? En hoe kunnen we het beste met elkaar optrekken? Deze vraagstukken staan centraal in deze themagroep.

Thematrekker: Ron Nap (gemeente Apeldoorn)
Mailadres: r.nap@apeldoorn.nl

Deelnemen aan deze themagroep of vragen? Stuur dan een bericht naar GOO@gelderland.nl