GOO

Themagroep 5 – Omgevingswet

De invoering van de Omgevingswet brengt nieuwe uitdagingen met zich mee. Bevoegdheden en taken van overheden wijzigen. Samenwerking is cruciaal. Het GOO is een verbindende factor tussen opgaven, partijen en de nieuwe werkwijze onder de Omgevingswet. Een voorbeeld waarin het GOO actief is, is het project ‘Samen de diepte in’.

Thematrekkers:
Ron Nap (gemeente Apeldoorn)
Tiffany Pergens (provincie Gelderland)
Mailadres: GOO@gelderland.nl

Deelnemen aan deze themagroep of vragen? Stuur dan een bericht naar GOO@gelderland.nl

Ga voor meer informatie naar www.samendedieptein.nl